Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2020 pro nákup a služby v obchodě Ševcárna, zajišťující výrobu a opravy obuvi, brašnářských výrobků, aj.. Obchod dále zajišťuje prodej oblečení a doplňkového sortimentu.

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu www.sevcarna.cz včetně těchto obchodních podmínek.

Kupující předáním zakázky k opravě, nebo podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě předání zakázky k opravě, nebo podání objednávky.

 

Kontaktní údaje

Název: Ševcárna

Podnikatel: Jaroslav Maršálek

Sídlo: Na Skalách 207, 281 03  Chotutice

IČ: 88694143

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.

Není plátce DPH.

Telefon: 723 320 733

Email: info@sevcarna.cz

Adresy a provozní doby provozoven:

Černokostelecká 53/17, 251 01  Říčany

Po, Út, Čt : 9:00 – 13:00, 14:00 – 19:00

St: 9:00 – 13:00

Pá: 9:00 – 13:00, 14:00 – 17:00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů.


 

Informace

Veškeré přijaté zakázky k opravě (objednávky výroby) jsou jak pro prodávajícího, tak pro kupujícího (zákazníka) závazné.

Zakázku k opravě je, vyjma provozoven, možné předat na jedno ze sběrných míst, kde zákazník vyplní kontaktní formulář pro pozdější kontaktování ze strany prodávajícího.
Bude požadováno uvést: jméno a příjmení, telefon. Jiné informace není nutné uvádět.

Další alternativou je zaslání zakázky k opravě kurýrní službou.

Objednávky výroby je možné uskutečnit osobně, přes telefon (723 320 733), e-mail (info@sevcarna.cz), či kontaktní formulář na internetových stránkách (www.sevcarna.cz).

Pokud se jedná o mimořádně hodnotnou zakázku (př.: historické, vysoce módní, a jiné věci), je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího informovat, už při předání zakázky k opravě.

Prodávající má právo odmítnout zakázku z jakéhokoli důvodu.

Ceny

Všechny ceny uvedené na našich internetových stránkách a tiskovinách jsou platné na provozovnách a sběrných místech.

Prodávající si vyhrazuje právo mít aktuální nabídku produktů, cen a akcí na www.sevcarna.cz a měnit ho dle vlastního uvážení.

Ceny konkrétních oprav zveřejněné na našich internetových stránkách a tiskovinách jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na velikosti a typu obuvi, použitém materiálu a náročnosti prováděné práce. Toto neplatí pro doplňkový sortiment, kde je cena fixní. Ceny ostatních oprav jsou smluvní.

Pokud chce zákazník znát předběžnou cenu opravy, může jakýmkoli uvedeným způsobem komunikace kontaktovat prodávajícího a důkladně mu popsat věc kterou chce opravit, pro upřesnění je vhodné doložit i fotografii. I v tomto případě se může cena lišit až do fyzického posouzení stavu zakázky.

Přesná a konečná cena je zákazníkovi sdělena po přijetí a posouzení stavu zakázky. Zákazník má právo s touto cenou nesouhlasit a opravu odmítnout.

Cena zakázek předaných prodejci přes sběrné místo je se zákazníkem konzultována telefonicky, v nejkratším možném čase, po přijetí zakázky prodejcem.
I v tomto případě má zákazník právo s touto cenou nesouhlasit a opravu odmítnout.

Většina našich produktů je na objednání, v takovém případě, ceny oblečení a výroby závisí na dané objednávce. U objednávek výroby může prodejce účtovat zálohu minimálně ve výši poloviny ceny dané objednávky. U již hotových produktů jsou ceny fixní.

Na provozovnách se za naše služby platí hotově, předem při převzetí zakázky k opravě, nebo převodem na účet. Při platbě převodem se na zakázce začíná pracovat, až po přijetí platby.

Na sběrných (výdejních) místech se za naše služby platí hotově při vyzvednutí již vyřízené zakázky. I v tomto případě je možné platit převodem na účet. V takovém případě se zakázka předává k výdeji, až po přijetí platby.

U zakázek zaslaných kurýrní službou se platí pouze převodem na účet. U takovýchto zakázek je k ceně opravy přiúčtován poplatek za dopravu, balné, popřípadě pojištění pro případ ztráty zásilky dopravcem. Ceny přepravy a pojištění závisí na aktuálních cenících daných dopravců.

Doručování zboží

Ve všech případech doručování zboží musí kupující počítat s tím, že může dojít ke zpoždění ve vyřízení zakázky oproti domluvenému termínu.

Možnosti doručování jsou následující:

  • Sběrná (výdejní) místa

Aktuální seznam sběrných (výdejních) míst (dále jen ,,sběrny“) je uveden na internetových stránkách www.sevcarna.cz, kde je uvedena i provozní doba daných míst. Provozní doba sběren se může lišit v závislosti na změnách provedených jejich provozovateli.

Zakázky k opravě je možné předat na sběrnu kdykoli v provozní době.

Ke každé zakázce zákazník musí vyplnit kontaktní formulář, aby bylo možné kontaktování ze strany prodávajícího a domluvení ceny oprav.
Na kontaktním formuláři zákazník stvrdí svým podpisem, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Zakázky k opravě si prodejce na sběrnách vyzvedává min. jednou týdně, pokud nedojde k mimořádným událostem (nemoc, dovolená,…).
Po jejich vyzvednutí je zákazník telefonicky kontaktován ohledně ceny a termínu opravy. Pokud s cenou souhlasí, na zakázce se začíná pracovat a vyřízená zakázka je následně předána zpět na sběrnu k vyzvednutí v dohodnutém termínu.
Pokud zákazník s opravou nesouhlasí, zakázka je následující týden předána zpět na sběrnu, tím je zakázka považována za vyřízenou a zákazník je povinen si ji vyzvednout.

Běžné opravy jsou vyřízené zpravidla do následujícího týdne od vyzvednutí prodejcem. U ostatních oprav jsou termíny vyřízení na dohodě.

Zákazník je povinen si již vyřízenou zakázku vyzvednout nejpozději do 14 kalendářních dnů po smluveném termínu. Pokud se tak nestane, prodávající může účtovat skladné ve výši 10Kč za každý započatý kalendářní den.
Pokud si zákazník nevyzvedne zakázku do 30 kalendářních dnů po smluveném termínu, prodejce může zakázku uskladnit v místě provozovny a její vyzvednutí bude možné pouze tam.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Zároveň se doporučuje, aby si zboží po převzetí co nejdříve překontroloval.

Nepřevezme-li si zákazník zakázku ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl informován o tom, že je již hotová, má prodávající právo zakázku zlikvidovat.

Již opravené zakázky se vydávají jen na základě útržku opravenky. V případě jeho ztráty bude po zákazníkovi prodávajícím vyžadován doklad totožnosti k jeho zaevidování, aby nedošlo k vydání zakázky neoprávněné osobě. Za dohledání takto vydávané zakázky má prodávající právo účtovat přirážku ve výši 50Kč.

Na sběrnách je možné vyzvednout u nás objednané produkty. Za takto předané zboží je účtován fixní poplatek 50Kč.

  • Provozovny

Zakázky k opravě je možné předat na adresy provozoven kdykoli v jejich otvíracích dobách. Po předchozí domluvě možné i mimo otvírací dobu.

Při příjmu zakázky k opravě je zákazníkovi sdělena přesná cena za jím požadovanou práci. Zákazník má právo s touto cenou nesouhlasit a opravu odmítnout.
Pokud zákazník souhlasí, sdělí prodávajícímu kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon) za účelem kontaktování o stavu zakázky.

Již opravené zakázky se vydávají jen na základě útržku opravenky. V případě jeho ztráty bude po zákazníkovi prodávajícím vyžadován doklad totožnosti k jeho zaevidování, aby nedošlo k vydání zakázky neoprávněné osobě. Za dohledání takto vydávané zakázky má prodávající právo účtovat přirážku ve výši 50Kč.

Zákazník je povinen si již vyřízenou zakázku vyzvednout nejpozději do 14 kalendářních dnů po smluveném termínu. Pokud se tak nestane, prodávající může účtovat skladné ve výši 10Kč za každý započatý kalendářní den.

Kupující je povinen za služby (produkty) zaplatit a v domluveném termínu si zakázku vyzvednout. Zároveň se doporučuje, aby si zboží při převzetí překontroloval.

Nepřevezme-li si zákazník zakázku ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl informován o tom, že je již hotová, má prodávající právo zakázku zlikvidovat.

Veškeré termíny oprav i výroby závisí na dohodě.

  • Kurýrní služba (dále jen ,,dopravce“)

Zakázky k opravě doručované kurýrní službou je nutné vždy konzultovat předem, aby se zamezilo případnému zpětnému odeslání bez opravy. V ideálním případě je vhodné konzultaci doplnit fotografiemi potencionálně opravované věci.

Po příjmu zakázky k opravě je zákazník telefonicky kontaktován ohledně ceny a termínu opravy. Pokud s cenou souhlasí, na zakázce se začíná pracovat.
Zákazník má právo s cenou nesouhlasit a opravu odmítnout. V takovém případě je daná zakázka odeslána zpět zákazníkovi za aktuální cenu daného dopravce.

Odmítnuté zakázky prodejce může, po předchozí domluvě se zákazníkem, zlikvidovat, popřípadě může požadovat finanční náhradu za jejich likvidaci.

Kupující je povinen za služby (produkty) zaplatit převodem na účet. Vyřízená zakázka je odeslána zpět zákazníkovi až po jejím zaplacení.

Pokud zákazník zásilku nepřevezme vlastní chybou a ta je vrácena prodávajícímu, je povinen prodávajícímu zaplatit opětovné odeslání zásilky. Pokud se zásilka vrátí prodávajícímu jeho vlastní chybou, hradí opětovné odeslání on sám.
V obou případech zákazník musí počítat se zdržením doručení, za které nemá nárok na odškodnění.

Ve všech případech doručení kurýrní službou je nutné společně se zásilkou uvést kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email) a cenu zásilky. U všech odesílaných zásilek prodávající doporučuje pojištění zásilky pro případ ztráty dopravcem.
Pokud ke ztrátě zásilky dopravcem dojde a zásilka bude pojištěná, bude kupujícímu vyplacena jím zmíněná cena zásilky.
V případě, že si kupující nepřeje zásilku pojistit pro případ ztráty dopravcem, prodávající nenese žádnou odpovědnost za její úspěšné doručení a tím pádem kupující po prodávajícím nemůže vyžadovat odškodnění za případnou újmu. Prodávající v takovýchto případech zákazníkovi předá kopie přepravních dokumentů a plateb dopravců pro případné nalezení ztracené zásilky.

Po úspěšném přijetí zásilky od dopravce se kupujícímu doporučuje, aby si zásilku co nejdříve překontroloval.

 

Reklamace

Pokud se vyskytne u opravované zakázky závada způsobená nebo související s námi prováděnou opravou, zákazník má právo tuto vadu reklamovat. V tomto případě je zákazník povinen o této skutečnosti neprodleně prodávajícího kontaktovat. Následně bude prodávajícím navrženo řešení dané situace. Stejné podmínky platí i pro výrobu prodejce.

Záruční doba u oprav je zkrácena na 12 měsíců od převzetí hotové zakázky kupujícím. U výroby je záruční doba 24 měsíců od převzetí hotové zakázky kupujícím. Práva z odpovědnosti za vady musí být uplatněna u prodávajícího v záruční době, jinak zaniknou.

K reklamaci musí být vždy přiložena původní opravenka, případně účtenka.

Prodávající vydá o reklamaci potvrzení.

O oprávněnosti reklamace rozhodne zhotovitel ihned, nejpozději do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Vyřízení reklamace nesmí trvat déle než 30 dnů.

Je-li oprava zakázky provedena vadně, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Prodávající je povinen vadu odstranit nejdéle v dohodnuté době.

Nelze-li vadu odstranit nebo neodstraní-li ji prodávající v dohodnuté době, nebo vyskytne-li se stejná vada znovu, má zákazník právo, pokud je uplatní písemně, na zrušení smlouvy nebo na přiměřené snížení ceny provedené opravy.

Pokud dojde ke zničení nebo ztrátě zakázky prodávajícím, kupující má právo na finanční kompenzaci přímo úměrnou původní ceně a stavu ve chvíli, kdy si ji prodávající převzal.

 

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (2016/679), (,,GDPR“), stejně jako v souladu s dalšími platnými předpisy o ochraně osobních údajů a to za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Prodávající umožňuje nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení, jen pokud si je kupující aktivně vyžádá, a to jen do doby, než kupující prodávajícímu sdělí, že zasílání chce ukončit. Toto sdělení kupující může učinit na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

 

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

 


 

Ostatní

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.